Hakkımızda

Artık “Özel Güvenlik Hizmetleri” tüm şirketlerimizde günlük hayatın önemli bir parçasını oluşturuyor. 5188 Sayılı Kanun ile düzenlenen bu hizmet, yasal yükümlülükleri ile zaman zaman bu hizmeti alan veya uygulayan şirket/kuruluşlarda külfet yaratmakta, bunun yanı sıra maliyeti de genellikle göz önünde tutulması gereken bir gider olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak bundan daha önemlisi, şirket/kuruluşların kendi iştigal alanlarına katkıda bulunacak şekilde kurgulanmadığında da yarar sağlamaktan çok sorun yaratabilmektedir.
Şirketler için risklerin doğru ölçümlenmesi ve minimize edecek tedbirlerin belirlenmesi, uygun Güvenlik Konseptinin oluşturulması ile; Can ve mal güvenliğinin sağlanması, Özel Güvenlik Hizmetinin etkin ve doğru kurgulanması sağlanabilecek, bu konuda tasarruf imkanı da doğabilecektir.