Mevcut olan güvenlik hizmetinin etkinliğinin denetimi, özellikle risklerin karşılanma oranlarının tespit edilerek alınması gereken ilave tedbirlerin belirlenerek uygulanması açısından çok önemlidir.

Bu şekilde özellikle hizmet alınan şirketlerde alınan hizmetin verimliliği de ölçümlenmiş olmaktadır.

Denetimler; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusundaki aksaklıkları da tespit edebilecek bu sayede şirketlerin yükümlülüklerinin yerine getirmesi ve/veya hizmet veren şirketlerin de yükümlülüklerini yerine getirme oranı tespit edilebilecektir.

Belli bir senaryoya bağlı olarak gerçekleştirilecek denetimler (driller) ile de özel güvenlik ekibinin eğitim durumu ve prosedürlerin etkinliği ve alınması gereken ilave tedbirler tespit edilebilecektir.