Artık “Özel Güvenlik Hizmetleri” tüm şirketlerimizde günlük hayatın önemli bir parçasını oluşturuyor. 6188 Sayılı Kanun ile düzenlenen bu hizmet, yasal yükümlülükleri ile zaman zaman bu hizmeti alan veya uygulayan şirket/kuruluşlarda külfet yaratmakta, bunun yanı sıra maliyeti de genellikle göz önünde tutulması gereken bir gider olarak ortaya çıkmaktadır.

Ancak bundan daha önemlisi, şirket/kuruluşların kendi iştigal alanlarına katkıda bulunacak şekilde kurgulanmadığında da yarar sağlamaktan çok sorun yaratabilmektedir.

Şirketler için risklerin doğru ölçümlenmesi ve minimize edecek tedbirlerin belirlenmesi, uygun Güvenlik Konseptinin oluşturulması ile; Can ve mal güvenliğinin sağlanması, Özel Güvenlik Hizmetinin etkin ve doğru kurgulanması sağlanabilecek, bu konuda tasarruf imkanı da doğabilecektir.

Aşağıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi sizlere bu konuda yardımcı olacaktır.