Özellikle dışarıdan hizmet alınan şirketlerde hizmet alınacak özel güvenlik şirketinin belirlenmesi ya da hizmetin esaslarının belirlenmesi konusunda sorun yaşanabilmektedir.

Bu görev satınalma departmanları tarafından yürütüldüğünde fiyat odaklı, başka bir departman tarafından yürütüldüğünde ise ihaleyi yürüten personelin odak noktasına göre başka bir yöne odaklı olarak yürütülebilmekte, bazen de daha etkin bir seçim sağlayabilmek için oluşturulan bir ekip tarafından da yürütülmektedir.

Her durumda bu sürecin yerine getirilmesi yoğun bir mesai harcanmasına neden olmaktadır. Ayrıca uzman bir personelin bulunmaması halinde seçimlerde doğru değerlendirme yapılmasında da sorun yaşanabilmektedir.

Özel Güvenlik Danışmanı tarafından özellikle risk analizi ve güvenlik konsepti tasarımı ile birleştirilerek şirketler adına Özel Güvenlik Hizmetleri İhalesinin yürütülmesi sağlanabilir.

Yapılan bu inceleme kapsamında Güvenlik Şirketlerinin uygunluğu da denetlenebilir.

Bu sayede şirketler hem iş yükünden tasarruf edecek hem de en uygun tekliflerin toparlanarak şirket yönetimine sunulması, doğru kararın verilmesine yardımcı olabilecektir.