Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde, bazı durumlarda uluslararası standartlara uygunluk şartı aranmaktadır. (USA ile yapılan ticari faaliyetlerde C-TPAT gibi)

Veya uluslararası standartlara uygunluğun deklare edilmesi gerek ticari ilişkilerde gerek özellikle hedef ülkedeki gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayabilmektedir.

İhtiyaç duyulan C-TPAT, TAPA, AEO, ISO 28.001 gibi uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk prosedürlerinin yerine getirilmesinde; yapılacak ön denetimler ile uygunluğun sağlanması ve sertifikasyon konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması Özel Güvenlik Danışmanı tarafında sağlanabilecektir.

Lojistik faaliyetleri ve Limanlarda bu konu özellikle göz önünde bulundurulması gereken bir ayrıntıdır.