Gerek Güvenlik personelinin genel eğitimleri ve ihtiyaç duyulan konularda özel eğitimleri, gerek güvenlik haricindeki personele yönelik “Güvenlik Farkındalığı” eğitimleri verilerek Güvenlik Hizmetinin etkinliği sağlanabilir.

Bu durumda ihtiyaç duyulan konularda Özel Güvenlik Danışmanı tarafından eğitimin koordinesi sağlanabilir.