İster dışarıdan hizmet alınarak, ister kendi bünyesinde oluşturulan Özel Güvenlik Hizmetinin, şirketin ihtiyaçları ve tespit edilen prosedürler doğrultusunda gözden geçirilmesi, hizmetin ihtiyaç ve değişen durumlara göre yeniden yapılanması hizmetin idamesi açısından çok önemlidir.

Bu sayede Güvenlik Ekibinin etkin kullanımı da mümkün olacak, bu da şirketlere bazı durumlar da tasarruf veya asıl faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlayabilecektir.

Ayrıca dışarıdan hizmet alımlarında verilen hizmetin sözleşme ve prosedürlere göre incelenmesi de mümkün olacaktır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu, Özel Güvenlik Şirketlerine ve Hizmet alan tarafa çeşitli yükümlülükler yüklemekte, bunlardan bir kısmı cezai şartları da içermektedir.  Özel Güvenlik Hizmetlerinin yasal yükümlülükler açısından da incelenmesi bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Yapılan uygulamalar zaman içinde statik hale gelebilir ve sistemin içinde bulunan personel ve denetçiler üzerinde de algı körlüğü oluşturabilir. Bu nedenle sistemin dışarıdan bir bakış açısı ile kontrol edilmesi, daha faydalı olacaktır.