Özel Güvenlik; öncelikle gerekli önlemlerin alınarak herhangi bir tehdidin gerçekleşmesini önlemek mantığına dayanmalıdır. Bunun için de ilk yapılması gereken, ilgili tesis veya faaliyetlerde tehdit yaratan risklerin tespit edilerek bu riskleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır.

Ayrıntılı bir risk analizi fiziki şartların yanı sıra; İlgili Şirketin faaliyet alanı, Kullanılan prosedürler, Çalışanlar, Demografik yapı başta olmak üzere çeşitli unsurları da içermelidir.

Bunun haricinde özellikle uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde ihtiyaç duyulan TAPA, C-TPAT, ISO 28.001 gibi standartlara uygunluk da yapılacak risk analizinde gözden geçirilmesi gereken unsurları etkileyecektir.

Yayılacak etkin bir risk analizi ile şirketlerin göz önüne alması gereken tehditler tespit edilebilir.