Özel Güvenlik Hizmetlerinin “diğer” uzmanlık isteyen meslek gruplarında olduğu gibi uzman personel tarafından kontrol ve koordine edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Büyük ölçekli şirketlerde Özel Güvenlik Hizmetleri, genellikle görevlendirilmiş uzman bir “Koordinatör” tarafından yürütülmektedir.

Küçük ve orta büyüklükteki şirketlerde ise, ayrı bir koordinatör görevlendirilmesi ekonomik olamayacağından mümkün olamamakta ve bu hizmet, şirket içerisinde genellikle İdari İşler Yöneticisi veya İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından ikiz görev olarak yerine getirilmektedir.

Bu durum hem ikiz görevlendirilmiş yöneticinin iş yükünü arttırmakta hem de ayrı bir uzmanlık isteyen Özel Güvenlik Hizmetlerinin zaman zaman yeteri kadar etkin kullanılamamasına neden olmaktadır.

Tam zamanlı olarak personel istihdam edilemeyen bu hizmetin Özel Güvenlik Danışmanlığı ile yerine getirilmesi hem hizmet alan şirketlerde Güvenlik Hizmetinin etkinliğini arttıracak hem de “Gerektiği kadar” hizmet alınarak maliyet asgari seviyede tutulabilecektir. Bu şekilde alınacak “part time” hizmet ile sağlanacak fayda, yüklenilecek maliyeti de karşılayabilecektir.

Yapılacak keşif ve değerlendirmeler ile şirketin ihtiyaç duyacağı hizmet süresi belirlenmesini müteakip zaman içinde faaliyetlerin kontrol altına alınması ile ihtiyaç duyulan hizmet süresi ve buna bağlı olarak da maliyet azalacaktır.

Bu sistemi bir şekilde “İmece Usulü Özel Güvenlik Koordinatörlüğü”  şeklinde de tanımlayabiliriz.