Risk analizi ve tespit edilen tehditler değerlendirilerek tesisin güvenliğinin sağlanması için bir Güvenlik Konsepti oluşturulmalıdır. Bu konsept, sadece Güvenlik Ekibini değil, bunu haricinde kullanılabilecek CCTV sistemi, Alarm Sistemleri, Fiziki engeller, prosedürler, gibi tüm unsurlar göz önüne alınarak ve bir elden yürütülmelidir.

Güvenlik Hizmeti ya da Güvenlik Konsepti düşünüldüğünde sadece “Elemanlı Güvenlik Hizmeti” (Guarding) değil, bunun yanı sıra güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak diğer unsurlar da göz önüne alınmalıdır.

İnsan gücü en pahalı hizmet aracıdır. Özel Güvenlik sistemi içerisinde diğer unsurları da azami ve birbirini tamamlayacak şekilde kullanmak firmalara herhangi bir konuda ilave risk yaratmadan gerekli tedbirlerin eksiksiz alınabilmesi fırsatını sağlayacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak unsurlar, CCTV, Alarm Sistemi ve Geçiş Kontrol sistemleri gibi elektronik tedbirlerin yanı sıra; Fens, Aydınlatma, köpek kullanımı gibi değişik tedbirler olabilecektir. Bazen sadece hareket sensörlü bir lamba ve/veya ses cihazı bile insan gücünden daha etkili olabilecektir.

Şirketler genellikle inşaat aşamasında elektronik güvenlik teçhizatının da inşaat giderlerinin içerisinde bütçelendirmek sureti ile  bu teçhizatların da inşaat şirketleri tarafından yapılmasını tercih etmekte, bu nedenle de teçhizatların etkin kullanılacak şekilde kullanılması genellikle mümkün olamamaktadır.

Günümüzde elektronik Güvenlik ekipmanlarında meydana gelen gelişmeler, personel sayısının azaltılmasına imkan verecek şartları sağlayabilmektedir ancak bunun için doğru yerde doğru teçhizatın kullanılması esas olmalıdır.

Bu konsept oluşturulurken muhakkak mevcut risklerin tamamı göz önüne alınmalıdır.