A.Zihni ÇELİK

Özel Güvenlik Uzmanı (Danışmanı)
Risk Yönetim Uzmanı
Kayıp Önleme Uzmanı
Acil Durum Yönetimi Uzmanı

Hakkında

1973 Kara Harp Okulu Mezunudur. 25 yıl süre ile Türk silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, bu sürenin önemli bir bölümü Komando Birlik Komutanı olarak aktif görev ile geçmiştir.

1998 Yılından itibaren hizmet verdiği Özel Güvenlik sektöründe; Global Güvenlik Şirketlerinde Şube Müdürü, İdari İşler Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü gibi görevlerde bulunarak Özel Güvenlik Şirketlerinin tüm proses ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Özellikle 2006 yılından itibaren Kalite ve Risk Koordinatörlüğü Görevi ile; yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bulunmuş, Kalite, Risk Yönetimi ve Acil Durum tedbirleri konularında; standartların belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konusunda yaptığı çalışmalar ile Özel Güvenlik sektörünün duayenleri arasına girmiştir.

Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamaları, bu konuda Kurumlar için tüm hazırlıkların koordine edilmesi, Kalite iç tetkiklerinin planlanması, uygulanması ve düzeltici faaliyetlerin yürürlüğe konulması, İş Etki Analizlerinin yapılması, Hizmet Seviye Göstergelerinin ve Anahtar Performans Kriterlerinin (KPI) hazırlanması gibi konularda tecrübe sahibidir.

Tesis/Kurumların Güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi, Güvenlik Çözümlerine metodolojik yaklaşımların geliştirilmesi, Güvenlik tasarımlarının teknoloji ve insan faktörlerinin doğru ve etkin şekilde senkronize edilerek oluşturulması ve bu sayede İş gücü tasarrufu sağlanması konusunda örnek çalışmalarda bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen bilgi birikimi ile; Özel Güvenlik Sektörüne yönetici personel yetiştirilmesine katkıda bulunmuş, Segmente dayalı Masa Başı tatbikatları, özel ve ikame eğitimleri planlamak sureti ile eğitim faaliyetlerinde fark yaratmıştır.

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, sözleşme yükümlülüklerine göre taahhütlerin denetlenmesi, aksaklıkların tespiti ve çözüm bulunması ile hizmet kalitesinin artırılması ile iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlanması konusunda bir kısmı da global şirketler olmak üzere çaşitli yerli ve yabancı kurum ve kuruluşa destek sağlamıştır.

5201 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri ve bunlara ait teknolojileri üretmek üzere kurulan veya işletilen kuruluşlarda alınması gerekli güvenlik tedbirleri konusunda çalışmalar yapmıştır. (Nato Tesis Güvenlik Belgesi – Tesis Özel Güvenlik Kitabı Hazırlanması)

Kurum ve Kuruluşlarda bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı olan risk kavramı değişik bilim dallarında farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kurum ve kuruluşların karar verme süreçlerini etkileyen bu kavramın olasılık ve meydana geldikten sonra yaratacağı etkilerin ortaya konması son derece önemlidir. Özellikle Segment bazlı çalışmalar ile değişik segmentlerin hassasiyetlerini bir araya getirerek Sektöre yön verecek çalışmalarda bulunmuştur.

Bu segment çalışmalarının bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

– Endüstriyel Tesis Risk Analizleri

– Enerji Segmenti Risk Analiz Çalışmaları

– Limanlar ve Marinalar, Demiryolları Risk Analiz Çalışmaları

– Madenler Risk Analiz Çalışmaları

– Turistik İşletmeler Risk Analiz Çalışmaları

– Konutlar ve Kongre Merkezleri, AVM, Eğitim Kurumları Risk analiz Çalışmaları

Özel Güvenlik Sektöründe faal olarak geçen 20 yılın ardından, 2018 yılından itibaren “Özel Güvenlik Müşaviri” olarak hizmete devam etmekte olan A. Zihni ÇELİK iyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.