Mete Yazman

Tedarik Zinciri (Limanlar ve Lojistik) Güvenlik Uzmanı
Özel Güvenlik Uzmanı
İletişim Uzmanı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 19 yıl süre ile çeşitli Birlik ve Karargah Görevlerinde bulunmuş, Yüksek Lisansını 2004 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde tamamlamıştır.

Özel Güvenlik Sektöründe 2005 yılından itibaren görev yapmış, Uluslararası Güvenlik Şirketlerinde çeşitli seviyelerde yönetici olarak çalışmış, 7 yıl süre ile Bölge Müdürü olarak; Personelin yönetimi, Risk Analizi, Güvenlik Konsepti Tasarımı, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, İş Geliştirme, bütçe oluşturulması ve takibi, İş Kanunu ve Özel Güvenlik Kanunu uygulamalarının takibinde Sorumlu Yönetici olarak görev almıştır.

Bu süre içinde Bölge Müdürlüğü görevinin yanısıra “Tedarik Zinciri” (Limanlar ve Lojistik) Segment Lideri olarak görev yapmış, yurt içi ve yurt dışında almış olduğu çeşitli eğitimler ile bu konuda Uzmanlaşmıştır.

Tedarik Zinciri Segment Lideri olarak;

– Securitas Maritime&Logistic Forum’un bir üyesi olarak eğitim, inceleme ve toplantı çalışmalarına katılmıştır. Bu kapsamda; başta Hamburg Limanı, Rotterdam Limanı, Stockholm Limanı, Cadiz APM Terminali, olmak üzere çeşitli Limanlarla birlikte değişik Lojistik Üslerinde ziyaret ve eğitimlere katılmıştır.

– Avrupa Birliği Projesi olarak CoESS tarafından geliştirilen SUPPORT (Security Upgrade for Ports) Projesinde 2009-2014 yılları arasında Liman Güvenliği Uzmanı olarak katkıda bulunmuştur.

– CoESS Liman Güvenliği Komitesinde ve GÜSOD Liman Güvenliği Çalışma Komitesinde görev almıştır.

– Limanlar ve Lojistik Güvenliği kapsamında katıldığı başlıca eğitim faaliyetleri;

– 2007 yılında Ege Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Yüksek Okulu Liman Tesisi Güvenlik Zabiti Kursu,

– 2009 Yılında Fransa’da AEO (Authorized Economic Operator) eğitimi,

– 2009 Yılında Hollanda ve Romanya’da MOST (Maritime Operations& Sales Training) eğitimi,

– 2010 Yılında İngiltere’de ISO 28001:2007 Security Management Systems For The Supply Chain (Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetimi) eğitimi

– 2011 yılında Belçika’da CoESS Train the Trainer Seminar for Maritime Security Personnel-ISPS Code (CoESS Liman Güvenliği Personeli Eğiticinin Eğitimi) Semineri

– TAPA ve C-TPAT gibi Uluslararası Güvenlik Standartları konusunda çeşitli çalışmalarda bulunmuş, 2009 yılında USA Gümrük Teşkilatı tarafından yapılan denetimlere katılmış ve 3 Örnek Uygulama (Best Practice) ile C-TPAT denetiminin başarılı geçmesine katkıda bulunmuştur. Almış olduğu ISO 28.000:2007 Denetçi eğitimi ile bu standartlarda Ön denetim yapma yetkinliğine sahiptir.

– Liman Güvenlik Eğitimi konusunda;

– Liman Güvenlik Personelinin Eğitim için “Liman Güvenlik Görevlisi El Kitabı” hazırlamış,

– CoESS tarafından geliştirilen ISPS Kod Eğitimine uygun olarak Eğitim Ders Notlarını oluşturmuş,

– Liman Güvenliğine yönelik Masa Başı Tatbikatlarını hazırlamış ve uygulamıştır.

– Limanlara ve Lojistik Tesislere yönelik Güvenlik Konseptinin oluşturulması konusunda;

– Terminal çeşitlerine göre Risk-Değer Zincirinin hazırlanması konusunda çalışmalarda bulunmuş,

– Özelleştirilen Samsun ve İskenderun Limanlarının Risk Analizleri ve Güvenlik Konseptinin tasarımı konusunda çalışmalarda bulunmuş,

– Borusan Gemlik Limanının geliştirilmesi konusunda Rotterdam Liman yönetiminin ziyaret edilerek çeşitli terminallerde inceleme yapılması ve liman ile ilgili risk analizleri ve konsept geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.

– Liman tesislerinin yanısıra; alt segment olarak Marina Güvenliği konusunda da deneyim ve çalışmaları bulunmaktadır.

– Diğer segmentlerde de özellikle uluslararası standartlar çerçevesinde General Motors, Cummins, Gates Powertrain, RWE gibi bir çok yabancı şirkete ait tesisin Güvenlik konseptlerinin düzenlenmesi, uygulanması ve koordinasyonu için çalışmalarda bulunmuştur.

– Ayrıca; Ege Bölgesindeki turistik tesislerin yoğun olması nedeni ile Otel Güvenliği konusunda çeşitli çalışmalarda bulunmuş; Özellikle Uluslararası standartlara sahip olan Hilton, Radissonblu, Renaisence gibi otellerin standartlarına göre güvenlik konseptinin tasarlanması ve uygulanmasında deneyimleri bulunmaktadır.

İletişim Uzmanı olarak “Etkili İletişim Eğitimi” konusunda çeşitli deneyim ve çalışmaları mevcuttur.

Özel Güvenlik Müşaviri olarak; 14 Şubat-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında; İzfaş’ın yeni inşa edilen Fuar İzmir Alanı Güvenlik Hizmeti ve Organizasyonu Danışmanlık, Eğitim, Denetlemeye Yönelik Kalite Kontrol Hizmeti kapsamında;

-Fuar İzmir Alanının ayrıntılı Risk Analizinin yapılarak Risk Tehdit Değerlendirme Raporunun hazırlanması,

– Güvenlik Konseptinin tasarlanarak Özel Güvenlik Ekibi Norm Kadrolarının hazırlanması, Özel Güvenlik İhalesine yönelik şartname hazırlanması,

– Görev yapacak personelin nitelik ve yetkinliklerinin belirlenmesi, tüm personel ve görev yerleri için Genel ve Özel Görev Talimatlarının oluşturulması,

-Personelin tedariki için “İşe Alım Prosedürü” hazırlanması ve ve mülakatlar sonucunda işe alınacak personelin belirlenmesi, temel eğitimler ve görev başı eğitimlerin verilmesi,

– Personelin görev süresince performanslarının ölçümlenmesi için “Performans Değerlendirme Prosedürü” oluşturulması ve uygulanması,

-Etkinliklere yönelik olarak “Uygulama Talimatları”nın hazırlanması ve uygulanmasının kontrolü,

– Elektronik Güvenlik Sistemlerine yönelik olarak; mevcut sistemin gözden geçirilmesi ile, eksikliklerin belirlenmesi, geliştirici tedbirlere yönelik proje ve şartnamelerin hazırlanması konularında Özel Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermiştir.

İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.