Coşkun OYGUR

Özel Güvenlik Yönetim Danışmanı
Eğitmen

Hakkında

1989 yılıda  Kara Harp Okulu’ndan Jandarma subayı olarak mezun olmuş 20 yıl süre  ile Jandarma birliklerinin çeşitli kademelerinde görev yapmaya müteakip 2009 yılında J.Yarbay rütbesinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

2009 yılından itibaren PPL uçuş eğitimi  ve havalimanı güvenlik eğitimi almış,  Uluslararası güvenlik şirketlerinde Bölge Müdürlüğü, Operasyon ve Eğitim Müdürlüğü, Güvenlik danışmanlığı, Kurumsal şirket danışmanlığı, Şirket kurulumu, ve birçok görevlerde bulunmuştur.

Farklı yöntem ve tekniklerle Özel güvenlik risk analizlerinin hazırlanması,

Risk analizlerine dayalı olarak uygulanabilir güvenlik kurgularının oluşturulması,

Koruması yapılan veya korunacak alan veya tesislerle ilgili olarak Fiziki, elektronik, insanlı güvelik tedbirleri ile prosedürsel tedbirlerin entegrasyonu,

Kalite yönetimi kapsamında prosedür ve talimatların oluşturulması,

Prosedür ve talimatlar konusunda yönetici ve saha personelinin eğitimi,

Masa başı tatbikatları, acil durum tatbikatları, drill uygulamaları ve diğer güvenlik tatbikatlarının hazırlanması,

Risk analizlerine ve etkinlik değerlendirmelerine bağlı olarak talimat ve prosedürlerin geliştirilmesi,

Dış ve iç müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin yapılması,

Güvenlik şirketlerinin operasyon kabiliyetlerinin değerlendirilmesi,

Maliyet analizlerinin hazırlanması ve maliyet etkinlik kapsamında kar analizlerinin yapılması,

Teklif dosyalarının hazırlanması ve sözleşme müzakere süreçlerinin yönetimi,

Personel yönetimi esaslarının belirlenmesi ve işe giriş, çıkış prosedürlerinin hazırlanması,

İdari kadro görev tanımlarına uygun eğitim planlaması ve uygulaması,

Özel güvenlik saha kadrosuna yönelik eğiticinin eğitimi,

Konularında mesleki tecrübe ve bilgi birikimi ile müşavirlik görevini icra eden Coşkun OYGUR orta derecede İngilizce bilgisine sahiptir.